Διαδικασία τεχνικού ελέγχου

ΒΑΡΕΑ1700Χ500_fixed

Περνάω ΚΤΕΟ
 1. Με ένα τηλεφώνημα προγραμματίζετε το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ, την ημέρα και ώρα που επιθυμείτε
 2. Προσέρχεστε στο ΙΚΤΕΟ την ώρα του ραντεβού
 3. Παραδίδετε τα απαραιτητα δικαιλογητικά για διεκπεραίωση
 4. Περιμένετε στον άνετο χώρο αναμονής, μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου
 5. Ο ελεγκτής σας ενημερώνει για το αποτέλεσμα του ελέγχου και σας παραδίδει το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου με τα δικαιολογητικά
 6. Ο ελεγκτής επικολλά το Ειδικό Σήμα Καταλληλότητας στην πινακίδα και... έχετε τελειώσει

Η διαδικασία τεχνικού ελέγχου των βαρέων οχημάτων διεξάγεται σύμφωνα με την Υ.Α. 12078/1343 της 03.03.2004. 

Περιγραφικά ελέγχονται στο όχημα τα κάτωθι:
 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ - ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 1. Τα καυσαέρια του οχήματος
 2.  Ο αριθμός πλαισίου
 3.  Ο αριθμός μηχανής
 4.  Το αμάξωμα (εξωτερικά & εσωτερικά)
 5.  Τα ελαστικά
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

 1.  Η σύγκλιση – απόκλιση της πορείας του οχήματος
 2.  Η απόδοση του συστήματος πέδησης και στάθμευσης
 3.  Τα φώτα ως προς την ένταση και την κλίση τους
ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΝ ΛΑΚΟ ΚΑΤΟΠΤΕΥΣΗΣ

 1.  Το σύστημα διεύθυνσης
 2.  Το σύστημα ανάρτησης
 3.  Το σύστημα μετάδοσης κίνησης
 4.  Το σύστημα πέδησης (εύκαμπτοι και άκαμπτοι σωλήνες φρένων, ταμπούρα-δίσκοι, φυσούνες αέρα, βαλβίδες, αεροφυλάκια)
 5.  Οι οξειδώσεις του αμαξώματος και του πλαισίου

O έλεγχος ολοκληρώνεται με την έκδοση του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου και την επικόλληση του ειδικού σήματος στην πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος.