Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ)

KEK_1700_500

Για την έκδοση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ) απαιτείται να προσκομίσετε μόνο την άδεια κυκλοφορίας.

Προθεσμίες ΚΕΚ

Η υποχρέωση για έκδοση Κ.Ε.Κ. στα παρακάτω οχήματα είναι:

  • Φορτηγά άνω των 3,5 τόνων όλων των κατηγοριών: 6 μήνες μετά την αγορά τους ως καινούργια και έκτοτε κάθε 6 μήνες
  • Λεωφορεία όλων των κατηγοριών: 6 μήνες μετά την αγορά του ως καινούργια και έκτοτε κάθε 6 μήνες

* Το δελτίο τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) για τα βαρέα οχήματα επέχεικαι θέση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ) για 6 μήνες (N.3897/2010, ΦΕΚ 208Α).

** Το αρχικό πρόστιμο της τροχαίας για κυκλοφορία χωρίς ισχύουσα ΚΕΚ κυμαίνεται από 35 € έως και 200 €, ανάλογα με τους εκπεμπόμενους ρύπους που θα βεβαιώσει το κινητό κλιμάκιο. Επιπροσθέτως, ενδέχεται να ακυρωθεί η ισχύουσα ΚΕΚ σε περίπτωση που δεν επαληθευτούν οι αναγραφόμενες μετρήσεις.