Οχήματα ADR – ATP

ΒΑΡΕΑ1700Χ500_fixed

Η ΚΤΕΟ Λ. ΘΗΒΩΝ Α.Ε. είναι πιστοποιημένη για τη διενέργεια τεχνικών ελέγχων οχημάτων ADR και ATP.