ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η διαδικασία Τεχνικού Ελέγχου ξεκινά με την επικοινωνία του πελάτη στο τηλεφωνικό κέντρο του ΚΤΕΟ για τον προγραμματισμό ραντεβού την ώρα και την ημέρα που επιθυμεί ο ίδιος.Το ραντεβού επικυρώνεται αφού πρώτα καταγραφούν πλήρως τα στοιχεία του κατόχου αλλά και του οχήματος που θα ζητηθούν από τον αρμόδιο υπάλληλο.

Κατά την προσκόμιση του οχήματος για Τεχνικό Έλεγχο  καταγράφονται τα στοιχεία του οχήματος στην πύλη του ΚΤΕΟ και το όχημα οδηγείται στην γραμμή ελέγχου για  πραγματοποίηση του Τεχνικού Ελέγχου.Ο ιδιοκτήτης ή ο προσκομίζων του οχήματος παραδίδει τα έγραφα του οχήματος στην γραμματεία π.χ άδεια κυκλοφορίας του οχήματος κ.λ.π. όπου και γίνεται ο έλεγχος των στοιχείων του οχήματος. Παράλληλα, ξεκινά η διαδικασία Τεχνικού Ελέγχου όπου ελέγχονται τα κάτωθι(περιληπτικά):

1.    Εξωτερικός οπτικός έλεγχος του οχήματος, έλεγχος εξοπλισμού, καταγραφή στοιχείων κυκλοφορίας, αριθμός πλαισίου, αριθμός κινητήρα κ.λ.π.
2.    Έλεγχος καυσαερίων του οχήματος.
3.    Έλεγχος σύγκλισης/ απόκλισης του εμπρόσθιου άξονα του οχήματος.
4.    Έλεγχος αποσβεστήρων κραδασμών(αμορτισέρ), εμπρός και πίσω άξονα.
5.    Έλεγχος συστήματος  πέδησης(φρένων), εμπρός και πίσω άξονα.
6.    Έλεγχος απόδοσης και κατεύθυνσης δέσμης φωτών.
7.    Οπτικός έλεγχος στο κάτω μέρος του οχήματος, έλεγχος τζόγων του οχήματος (σύστημα διεύθυνσης ,ανάρτησης κ.λ.π.).

Όλα τα παραπάνω στοιχεία του Τεχνικού Ελέγχου καταγράφονται την ώρα διεξαγωγής του ελέγχου αυτόματα και οδηγούνται σε Η/Υ όπου και εξάγεται το αποτέλεσμα του ελέγχου. Τα στοιχεία του Τεχνικού Ελέγχου αποστέλλονται αυτομάτως στον server του Υ.Μ.Ε.

Με το τέλος της διεξαγωγής του ελέγχου εκδίδεται στην γραμματεία του ΚΤΕΟ το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου και ενημερώνεται αναλυτικά ο πελάτης απ΄ ευθείας από τον ελεγκτή που διενήργησε τον έλεγχο,για την κατάσταση του οχήματος του.

* Ο έλεγχος διεξάγεται αποκλειστικά και μόνον από τους αρμόδιους ελεγκτές του ΚΤΕΟ
** Η παρακάτω διαδικασία τεχνικού ελέγχου εμπεριέχεται αναλυτικά στο εγχειρίδιο ποιότητος του ΚΤΕΟ και είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 9001:2008