Πιστοποιήσεις

Το AUTOVISION ΚΤΕΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ πιστοποιείται κάθε χρόνο σε ότι αφορά τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων:
α) κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 ως προς το Σύστημα Διαχείρησης της Ποιότητας το οποίο εφαρμόζει, με σκοπό τη διαρκή παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και
β) κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015 ως προς το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρησης το οποίο εφαρμόζει, με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης

Το Πεδίο Πιστοποίησης περιλαμβάνει:

Αρχικός τεχνικός έλεγχος, περιοδικός τεχνικός έλεγχος και ειδικοί τεχνικοί έλεγχοι οχημάτων (έλεγχος καυσαερίων, έλεγχος διασκευής συστήματος καυσίμου [προσθήκη-αφαίρεση] CNG-LPG, εκούσιος τεχνικός έλεγχος, έλεγχος εκπαιδευτικών οχημάτων, έλεγχος ανάριθμων οχημάτων), στις κάτωθι κατηγορίες οχημάτων, σύμφωνα με την Οδηγία 2014/45/ΕΚ

  • 1. Mηχανοκίνητα οχήματα τα οποία έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί πρωτίστως για τη μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους και διαθέτουν έως οκτώ θέσεις καθημένων επιπλέον της θέσης του οδηγού – κατηγορία οχημάτων Μ1.
  • 2. Mηχανοκίνητα οχήματα τα οποία έχουν σχεδιασθεί και κατασκευαστεί πρωτίστως για την μεταφορά εμπορευμάτων και έχουν μέγιστη μάζα έως και 3,5 τόνους – κατηγορία οχημάτων Ν1.
  • 3. Δίκυκλα οχήματα (μοτοσυκλέτες) κατηγορίας L3e ανεξαρτήτως κυβισμού κινητήρα.