Ζητείται ελεγκτής για το ΙΚΤΕΟ ΚΑΤΩ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

H Εταιρεία AUTOVISION SAKAR Α.Ε, επιθυμεί να προσλάβει για το ΙΚΤΕΟ στην Κάτω Κηφισιά του νομού Αττικής:

  1. Πιστοποιημένο Ελεγκτή γραμμής ελέγχου για ελαφρά και δίκυκλα οχήματα.
  2. Πτυχιούχο Τ.Ε.Ι τεχνολόγων μηχανικών κατεύθυνσης, μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων, ηλεκτρονικών, ναυπηγών, μηχανικών αυτοκινήτων
    Ή Απόφοιτο ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ, ΙΕΚ ή άλλης ισότιμης σχολής, ειδικότητας μηχανολόγου, μηχανικού αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγου αυτοκινήτων, με προοπτική πιστοποίησής του ως ελεγκτή ΚΤΕΟ από φορέα εκπαίδευσης εγκεκριμένο από το Υπουργείο Μεταφορών.

Επιπλέον προσόντα:

  • Γνώση της αγγλικής γλώσσας και Η/Υ
  • Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτ/του κατηγορίας Β και Α
  • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας

Προσφέρονται:

  • Άριστο περιβάλλον εργασίας
  • Συνεχής εκπαίδευση
  • Προοπτικές εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών με email στη διεύθυνση: kteokalyftaki@autovision.gr
υπ’ όψιν κου Κωνσταντίνου Κορακιανίτη.

Posted in AUTOVISION – ΚΤΕΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ.