ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Το AUTOVISION ΚΤΕΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ πιστοποιείται κάθε χρόνο κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ως προς το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας το οποίο εφαρμόζει, με σκοπό την διαρκή παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σε ότι αφορά τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων.

Το Πεδίο Πιστοποίησης περιλαμβάνει:

Αρχικό τεχνικό έλεγχο, περιοδικό τεχνικό έλεγχο και ειδικούς τεχνικούς ελέγχους στις κάτωθι κατηγορίες οχημάτων, σύμφωνα με την οδηγία 2009/40/ΕΚ:

1. Ταξί και ασθενοφόρα 

2. Μηχανοκίνητα οχήματα με τέσσερις τουλάχιστον τροχούς που συνήθως χρησιμοποιούνται για την οδική μεταφορά εμπορευμάτων και των οποίων η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 3.500 kg, εξαιρουμένων των οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (Συμφωνία ADR) και ευπαθών εμπορευμάτων (Συμφωνία ATP), εξαιρουμένων των γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων. 

3. Μηχανοκίνητα οχήματα με τέσσερις τουλάχιστον τροχούς, που χρησιμοποιούνται στις επιβατικές μεταφορές και των οποίων οι θέσεις καθημένων, εκτός της θέσεως οδηγού, δεν υπερβαίνουν τις οκτώ.

4. Μηχανοκίνητα δίκυκλα (μοτοποδήλατα και μοτοσυκλέτες)